GARSO MASAŽO PRAKTIKO MOKYMAI PAGAL PETER HESS METODĄ

Garso masažo praktiko programa visose Peter Hess akademijose mokoma vienodu principu, siekiant išlaikyti aukštą mokymo kokybę, metodo autentiškumą ir garantiją, kad klientas galės mėgautis kokybiškai, saugiai ir kvalifikuotai atliekamu garso masažu.
Garso masažo praktiko mokymo programą sudaro 6 moduliai: 62 val. teorinio mokymo/-osi ir 144 val. praktinės veiklos. Teorinis pagrindas, grupinė ir savarankiška praktinė veikla bei konsultavimas viso mokymosi laikotarpio metu, mokymosi dalyviams padeda perprasti garso poveikį ne tik žmogaus fiziniam kūnui, bet ir poveikį subtiliosioms žmogaus energijoms, atrasti garso bei vibracijų panaudojimo galimybes kasdieninei pagalbai sau, savo šeimos nariams, bendruomenei.
Garso masažo praktiko programos mokymus Lietuvoje veda oficiali Peter Hess garso masažo praktikė, kvalifikuota technologijų ir dailės srities pedagogė, sertifikuota gydomojo masažo specialistė, turinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą gydomojo masažo specialisto spaudą Nr. MS004955 bei Tarptautinės garso masažo terapijos asociacijos (International Asocation of Sound Massage Therapy) narė Agnė Landžiūtė. Mokymų kuratorė – Peter Hess instituto vedančioji lektorė, garso masažo, garso sesijų praktikė, garso terapijos studijų vadovė ir mokymų fasilitatorė Nicole Herkert (Vokietija).

Garso masažo praktiko pagal Peter Hess metodą programa registruota ir įtrauktą į Lietuvos Nacionalinės švietimo agentūros Neformaliojo švietimo programų registrą. Tai yra, kol kas, vienintelė garso masažo programa, oficialiai registruota Lietuvoje !

I garso masažo  modulis

 • Garso masažo ir dainuojančių dubenų istorija, paskirtis ir pritaikymas Peter Hess garso masažo ir kitose garso praktikose;
 • Peter Hess garso praktikų pagrindiniai principai, paskirtis, indikacijos ir kontraindikacijos;
 • Dainuojančių dubenų savybės, paskirtis ir parinkimas skirtingiems tikslams: atpalaidavimui, poilsiui, savityrai;
 • Bazinio Peter Hess garso masažo principai, eiga, galimos klaidos;
 • Profesinė bei asmens higiena;
 • Praktinė veikla porose. 

I modulio mokymų kaina: 280,00 Eur + teorinė medžiaga 20,00 Eur

Trukmė: 2 dienos (18 val. )

II garso masažo  modulis 

 • Garso masažo poveikis asmens fiziniam kūnui;
 • Garso masažo praktiko ir kliento dialogas;
 • Garso masažo pritaikymas skirtingiems asmenims, jų poreikiams;
 • Garso masažo paskirtis bioenergetiniams kūno centrams, jų balansavimo ir harmonizavimo metodai;
 • Rekomendacijos saugiai garso masažo praktikai ir ergonomikos principų aptarimas;
 • Skirtingų dainuojančių dubenų, gongų paskirtis bei pritaikymas garso masažui;
 • Bazinio Peter Hess garso masažo papildymas naujais elementais;
 • Praktinė veikla porose;
 • Refleksija ir aptarimas.  

II modulio mokymų kaina: 280,00 Eur + teorinė medžiaga 20,00 Eur

Trukmė: 2 dienos (18 val. )

III – IV garso masažo  modulis

 • Sąmoningumo ir savistabos garsų praktikos;
 • Savo, kaip garso masažo praktiko kūno, pojūčių ir aplinkos suvokimas, pajauta bei analizavimas;
 • Profesinė etika, konfidencialumas, saugus klientų lydėjimas;
 • Bioenergetinių centrų balansavimo bei harmonizavimo elementų įvedimas, papildant bazinį Peter Hess garso masažą;
 • Būti toliau nuo problemos filosofija, orientacija į sveikimo procesų aktyvinimą;
 • Individualaus garso masažo dizainas ir praktika porose;
 • Refleksija bei aptarimas. 

III – IV modulių mokymų kaina: 505,00 Eur + teorinė medžiaga 20,00 Eur

Trukmė: 4 dienos (32 val. )

Savarankiška praktinė veikla

Literatūros, mokslinių tyrimų ir jų rezultatų studijavimas bei analizavimas;
Garso masažų projektavimas, praktikavimas ir atlikimas.

Supervizijos modulis

Supervizijos modulyje, dalyviai gali dalyvauti po 3 mėnesių, po III – IV modulių mokymų baigimo. Per 3 mėnesių laikotarpį, mokymosi dalyviai  atlieka savarankišką praktinę veiklą, kuri apima:

 • Literatūros, mokslinių tyrimų ir jų rezultatų studijavimą bei analizavimą;
 • Garso masažų projektavimą, praktikavimą, atlikimą ir aprašymą.

Supervizijos modulio temos:

 • Savarankiškos praktinės veiklos pristatymas, aptarimas ir refleksija;
 • Garso masažo praktiko įvaizdžio kūrimas;
 • Garso masažo pritaikymo galimybės skirtingiems tikslams, skirtingų poreikių ir fizinių galimybių klientams.
 • Praktinė veikla porose.

Spervizijos modulio kaina: 365,00 Eur + teorinė medžiaga 20,00 Eur

Trukmė: 2 dienos (16 val.).

Baigiamasis modulis – Individualus garso masažas lengvai, profesionaliai ir saugiai

Baigiamajame modulyje, dalyviai dalyvauja po 6 mėnesių, po supervizijos modulio pabaigos. Per 6 mėnesių laikotarpį, dalyviai privalo:

 • Atlikti ne mažiau kaip 20 asmeninių garso masažų šeimos nariams, draugams, kolegoms, kaimynams;
 • Pildyti kliento korteles, fiksuoti kliento būsenos, savijautos pokytį;
 • Aprašyti savo būsenas, potyrius, pasikeitimus prieš ir po garso masažo atlikimo;
 • Paprašyti klientų pasidalinti savo patyrimais, rekomendacijomis, lūkesčiais ir kt.
 • Kaip klientui, dalyvauti trijuose individualiuose garso masažuose, kuriuos turi atlikti sertifikuotas Peter Hess garso masažo praktikas.

Baigiamojo garso masažo modulio mokymų temos:

 • Individualaus garso masažo modeliavimas ir atlikimas;
 • Individualaus garso masažo praktika ir saugus klientų palydėjimas;
 • Baigiamasis įsivertinimas/įvertinimas;
 • Garso masažo praktiko pagal Peter Hess metodiką, programos baigimo diplomo įteikimas.

 

Baigiamojo modulio kaina: 295,00 Eur + teorinė medžiaga 20,00 Eur

Trukmė: 2 dienos (20 val.).

 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ, KAD MOKYMUOSE NEBUS LEISTA  DALYVAUTI ŽMONĖMS, TURINTIEMS ŠIRDIES STIMULIATORIŲ, SERGANTIEMS GARSO SUKELIAMA EPILEPSIJA, VAISTAIS NEKONTROLIUOJAMA DEPRESIJA, PATIRIANTIEMS PANIKOS PRIEPUOLIUS/ATAKAS, BESILAUKIANČIOMS MOTERIMS (PIRMOJO TRIMESTRO METU).

 

Visa reikalinga mokymams įranga (masažo stalai, pagalvėlės, užklotai ir kt. ), priemonės (dainuojantys Peter Hess dubenys, mušekliai ir kt.) bus. Jums tereikia įsilieti atvira širdimi ir ramiu protu.